Regulamin

Poniższy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy

Partnerem

a

Programem Partnerskim zwanym dalej Clerity.pl.

§1 Preambuła

Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Programem Partnerskim Clerity, a Partnerem. Regulamin obejmuje zasady rozliczania pomiędzy Clerity, a Partnerem. Program Partnerski Clerity jest zarówno administratorem danych użytkowników jak i partnerów, a także właścicielem produktów elektronicznych typu e-book, a także oferentem produktów z branży suplementy diety itp .

 

 

§2 Słownik pojęć:

Program partnerski/Clerity – system gromadzący partnerów za pomocą systemu informatycznego, który nalicza za poprawnie wykonaną akcję, należną prowizję. System działa w ramach podmiotu: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, II p., 00-672 Warszawa
, NIP: PL5242495143

Partner – osoba prywatna lub firma posiadająca własną witrynę Internetową mająca do niej pełne prawa będąca zarejestrowana w programie partnerskim Clerity.

Prowizja – wynagrodzenie za poprawnie wykonaną akcję ze strony użytkownika, wypłacane za sprzedaż produktu typu: e-book, suplement diety itp. produkty dostępne w clerity.pl.

Prowizja wieczna – wypłacanie partnerowi prowizji od klienta, który wykona poprawną akcję bez limitu czasu od podania maila. Przypisanie maila następuje po wpisaniu przez użytkownika maila w celu otrzymania bezpłatnych materiałów.

Akcja – Poprawne wykonanie przez klienta płatności za produkt typu e-book, suplement diety itp, produkty oferowane użytkownikom.

Landing page – docelowa strona lub „strona nad stroną” partnera służąca do pozyskiwania jak największej ilości maili od użytkowników i osób odwiedzających stronę Internetową.

Squazze box/Popup –  reklama w formie okna pojawiającego się w tracie przeglądania witryny partnera lub tuż po wejściu użytkownika na witrynę partnera.

Baner – element graficzny reklamy, zawierający przekaz tekstowy, wizualny lub też dźwiękowy kierujący za pomocą hiperłącza do wybranej strony Internetowej.

Spam – niechciane i niezamówione wiadomości wysyłane za pomocą e-mail.

e-mail marketing – całość działań skupiających się na wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników w celu sprzedaży lub podniesienia znajomości produktu.

Użytkownik – odwiedzający witrynę www, kanał Youtube lub Fanpage na Facebooku partnera programu partnerskiego Clerity.

Link – hiperłącze, wstawione w tekście lub obiekcie graficznym umożliwiające przejście do innej strony internetowej.

 

 § 3 Przystąpienie i uczestnictwo w programie
 1. Osobą upoważnioną do przystąpienia w programie partnerskim Clerity jest osoba prywatna lub firma posiadająca na własność stronę Internetową, kanał Youtube, Fanpage, lub posiadająca upoważnienie do zarządzania witryną Internetową, kanałem Youtube i  stroną Fanpage na Facebooku nie będących jej własnością.
 2. Partner dobrowolnie umieszcza na Stronie Internetowej dowolne formy reklam należące do Programu Partnerskiego Clerity.
 3. Program Partnerski Clerity udostępnia reklamy w formie:
  - linka w tekście,
  -Squeeze Box,
  - Top Bar,
  - Squeeze Page,
  - Banera.
 4. Formy reklam typu Squeeze Box i Squeeze Page mają za zadanie pozyskiwanie adresów e-mail od odwiedzających stronę Internetową Partnera. Pozyskane adresy e-mail są wykorzystywane w celach e-mail marketingowych prowadzących do sprzedaży wybranych produktów za które Partner otrzyma Prowizję.
 5. Formy reklam typu Link w tekście, Top Bar, Baner mają za zadanie zainteresowanie odwiedzającego Stronę Internetową Partnera do kliknięcia w reklamę i przekierowanie do strony Sprzedażowej lub strony Squeeze Box w celu pobrania adresu e-mail.
 6. Materiały typu ebook będące formą “zachęty” odwiedzających Stronę Internetową Partnera do pozostawienia adresu e-mail są własnością Programu Partnerskiego Clerity i są całkowicie bezpłatne.
 7. Program Partnerski Clerity nie może zagwarantować określonych przychodów z udziału w programie partnerskim ze względu na:
  - brak możliwości narzucenia tematyki strony Internetowej,
  - brak możliwości narzucenia wyboru odpowiedniej formy reklamy,
  - brak wpływu na ilość odwiedzin na stronie Internetowej Partnera.
 8. Warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego Clerity jest:
  a) poprawne wypełnienie formularza rejestracji,
  b) akceptacja regulaminu,
  c) dostarczenie skanu dowodu osobistego poprzez załączenie pliku w panelu po zalogowaniu  (o ile rozliczenie będzie na osobę prywatną),
  d) uzupełnienie konta użytkownika, w tym (PESEL, adres zameldowania, mail kontaktowy, NIP firmy i REGON, adres rejestracji firmy, numer rachunku bankowego,  Urząd Skarbowy – w przypadku osób prywatnych).
 9. Po kliknięciu zarejestruj, następuje akceptacja regulaminu i zapisanie danych wprowadzonych na etapie rejestracji.
 10. Partner rejestrujący się w Programie Partnerskim Clerity nie ma obowiązku rejestracji bazy e-mail w GIODO.
 11. Program partnerski Clerity nie pobiera jakichkolwiek opłat związanych z rejestracją w systemie.
 12. Program partnerski Clerity zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji partnerowi bez podania przyczyny w ciągu 72 godzin od przeprowadzenia rejestracji.
 13. Rejestrując się, partner wyraża zgodę na przesyłanie materiałów i informacji marketingowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z branżą i pozyskiwaniem ruchu w celu poprawiania i zwiększania efektywności reklamy.
 14. Rejestrując się i potwierdzając jednocześnie regulamin,  partner zawiera współpracę na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy w każdym dowolnym momencie poprzez usunięcie konta.
 15. Usunięcie konta jest możliwe poprzez wysłanie prośby przez formularz kontaktowy pod adresem: http://clerity.pl/kontakt/ z danymi konta, typu login i hasło w celu potwierdzenia danych i weryfikacji dostępu.
 16. Obowiązuje kategoryczny zakaz wykorzystywania e-mail marketingu w celu generowania sprzedaży produktów oferowanych przez Clerity jak i polecania nowych partnerów.
 17. Adres e-mail wprowadzony w trakcje rejestracji stanowi podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Partnerem a Clerity.
 18. Partner zobowiązany jest podać prawidłowe informacje (adres) witryny Internetowej, kanału Youtube, Fanpage, a także danych typu e-mail, dane kontaktowe i dane niezbędne do wykonania zapłaty za wygenerowaną sprzedaż w programie partnerskim.
 19. Odpowiedzialność za błędne  uzupełnienie danych do przelewu, uniemożliwiających wykonanie zapłaty za wygenerowaną sprzedaż ponosi partner.
 20. Partner ma prawo i możliwość do zerwania współpracy z programem partnerskim Clerity w każdym momencie bez podania przyczyny.
 21. Partner w celu poprawnego naliczania prowizji jest zobowiązany do pobierania i korzystania z  kodu reklamy bez modyfikacji o ile Program Partnerski nie wyda pozwolenia na tego typu działania.
 22. Od chwili rejestracji i umieszczenia kodu reklamy w witrynie Internetowej lub odnośników na kanale Youtube lub Fanpage system będzie naliczał prowizję za sprzedaż produktów.
 23. Baza maili pozyskiwanych przez odpowiednie formy reklam na stronie partnera, będzie używana w celach e-mail marketingu prowadząc do sprzedaży produktów.
 24. Maile pozyskane przez formy reklam na stronach partnera są własnością programu partnerskiego Clerity odpowiedzialnego za poprawne i bezpieczne przechowywanie adresów poczty elektronicznej i skutecznego działania w celu sprzedaży produktów w programie partnerskim Clerity.

 

§ 4 Płatności
 1. Program partnerski oferuję prowizję w wysokości od 10% do 50% w zależności od rodzaju produktu, kosztu wytworzenia jak i dostarczenia oraz wysokości podatku.
 2. Prowizja za polecenie partnera wynosi 10% prowizji od zarobków poleconego. 
 3. Prowizja naliczana jest w kwocie brutto.
 4. Prowizja zostanie wypłacona tylko w przypadku pełnego uzupełnienia konta Partnera w tym danych niezbędnych do wypłaty zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, czyli nr. NIP, nazwa firmy, adres rejestracji i korespondencji, telefon, mail, a także w przypadku konta na osobę indywidualną: PESEL, adres zameldowania, korespondencji, telefon, mail oraz skan dowodu osobistego.
 5. Szczegółowe stawki za produkty sprzedawane przez Clerity znajdują się na stronie po zalogowaniu: http://clerity.pl/prowizja
 6. W celu wypłaty środków zgromadzonych na koncie Partnera, należy:
  - uzbierać minimum 100 zł na koncie Partnera do ostatniego dnia miesiąca włącznie,
  - posiadać w pełni uzupełnione konto Partnera,
  - załączyć rachunek, Fakturę w przypadku konta firmowego lub rachunek ręcznie pisany przez osobę indywidualną na kwotę widniejącą w panelu głównym po zalogowaniu,
  - kliknąć “button” WYPŁAĆ w panelu głównym.
 7. Program partnerski Clerity oferuję prowizję wieczną za sprzedaż wygenerowaną przez użytkowników z pozyskanych przez partnera maili bez limitu czasu.
 8. Zakończenie naliczania prowizji następuje po wyrejestrowaniu partnera z programu partnerskiego, złamania regulaminu lub w momencie braku pozyskiwania nowych maili przez 6 pełnych miesięcy.
 9. Prowizja naliczana jest w momencie przeprowadzenia przez użytkownika prawidłowej akcji, czyli zakupu produktów oferowanych przez Clerity.
 10. Płatności są regulowane od minimum 100 złotych na koncie partnera. Kwota zostanie wypłacona automatycznie  tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli kwota w wysokości 100 złotych zostanie osiągnięta na ostatni dzień miesiąca. Clerity przy wypłatach na konto bankowe nie pobiera prowizji za przelew. 
 11. Kwota, która nie osiągnęła poziomu minimum do wypłaty (100 zł) zostanie przepisana na kolejny okres rozliczeniowy i pozostanie na koncie Partnera. Ilość okresów rozliczeniowych  i czas przepisywania kwot poniżej 100 zł jest bez limitu.
 12. Regulowanie płatności następuje maksymalnie do 14 dnia każdego miesiąca.
 13. Rozliczanie z US zobowiązany jest partner.

 

§ 5 Odpowiedzialność
 1. Clerity nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wstawione kody reklam jak i ich modyfikacje skutkujące błędnym naliczaniem prowizji lub niepoprawnym wyświetlaniem reklam. Wynikające z braku doświadczenia lub celowej zmiany przez Partnera.
 2. Clerity nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne wynikające z aktualizacji lub wymiany skryptów po stronie programu partnerskiego.
 3. Clerity nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, przerwy w emitacji reklam pojawiające się na stronie Partnera. Wynikające z błędów na stronie, wirusów, braku przedłużenia opłaty abonamentowej domeny lub serwera.

 

§6 Obowiązki, ograniczenia partnera i Clerity
 1. Uczestnictwo w programie Clerity zabrania wykorzystywania metody typu SPAM do pozyskiwania i generowania sprzedaży z Clerity. Metoda sprzedaży generowana przez wysyłanie maili SPAM nie generuje zysków.
 2. Wyłącznie ze współpracy partnera przez Program Partnerski Clerity może nastąpić w przypadku:
  • wykorzystania metod zakazanych przez Clerity, czyli użycie SPAMU
  • w przypadku celowej zmiany kodów reklamy w celu kradzieży adresów e-mail od użytkowników
  • wykorzystywanie materiałów reklamowych należących do Programu Partnerskiego Clerity do innych celów niż te o których mówi regulamin
  • pomawianie i rozpowszechnianie złej opinii na temat programu partnerskiego Clerity
  • kopiowanie i niedozwolone rozpowszechnianie materiałów typu ebook, artykułów jak i form reklam będących własnością Programu Partnerskiego Clerity.
 3. Obowiązkiem Clerity jest terminowe regulowanie płatności za generowanie prowizji ze sprzedaży.
 4. Obowiązkiem Clerity jest prawidłowe i rzetelne naliczanie prowizji  za sprzedaż.
 5. Obowiązkiem Clerity jest skuteczne i efektywne wykorzystywanie baz maili pozyskiwanych przez partnera wraz z tworzeniem i wprowadzaniem nowych i coraz lepszych metod pozyskiwania adresów email.
 6. Partner jest zobowiązany do nanoszenia zmian dotyczących adresu e-mail, numeru konta bankowego i innych ważnych danych niezbędnych do komunikacji i prawidłowego wykonywania przelewów.

 

§7 Postanowienia końcowe
 1. W ramach Programu partnerskiego Clerity mogą być prowadzone konkursy zarówno dla partnerów jak i użytkowników w celu zwiększania sprzedaży.
 2. O zmianach dotyczących prowizji od istniejących już produktów, Clerity będzie powiadamiało Partnera na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie.
 3. Clerity zastrzega sobie prawo do zmiany produktów jak i usług sprzedawanych użytkownikom bez powiadamiania o tym fakcie Partnera.
 4. Clerity zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, mając przy tym na uwadze dobro obu stron.
 5. Program partnerski Clerity zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie i wyświetlaniu form reklamy na witrynach partnera jak również w ilościach i rodzaju produktów sprzedawanych w ramach Clerity w celu dopasowania i optymalizacji sprzedaży.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu będą zapowiadane na co najmniej tydzień przed ich wprowadzeniem w życie.
 7. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z powyższą umową, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 8. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał Sąd Powszechny.